Danh sách 31 tội mà doanh nghiệp sẽ bị xử lý hình sự nếu vi phạm kể từ ngày 01/07/2016 theo quy định của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015 gồm có:

1- Tội buôn lậu – Khoản 6 Điều 188

2- Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới – Khoản 5 Điều 189.

3- Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm – Khoản 5 Điều 190.

4- Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm – Khoản 5 Điều 191.

5- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả – Khoản 5 Điều 192.

6- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm – Khoản 6 Điều 193.

7- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh – Khoản 6 Điều 194.

8- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi – Khoản 6 Điều 195.

9- Tội đầu cơ – Khoản 5 Điều 196.

10- Tội trốn thuế – Khoản 5 Điều 200.

11- Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước – Khoản 4 Điều 203.

12- Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán – Khoản 4 Điều 209.

13- Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán – Khoản 4 Điều 210.

14- Tội thao túng thị trường chứng khoán – Khoản 4 Điều 211.

15- Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm – Khoản 5 Điều 213.

16- Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động – Khoản 5 Điều 216.

17- Tội vi phạm quy định về cạnh tranh – Khoản 4 Điều 217.

18- Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan – Khoản 4 Điều 225.

19- Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp – Khoản 4 Điều 226.

20- Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên – Khoản 4 Điều 227.

21- Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản – Khoản 5 Điều 232.

22- Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã – Khoản 5 Điều 234.

23- Tội gây ô nhiễm môi trường – Khoản 5 Điều 235.

24- Tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường – Khoản 5 Điều 237.

25- Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi song – Khoản 5 Điều 238.

26- Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam – Khoản 5 Điều 239.

27- Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản – Khoản 5 Điều 242.

28- Tội hủy hoại rừng – Khoản 5 Điều 243.

29- Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm – Khoản 5 Điều 244.

30- Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên – Khoản 4 Điều 245.

31- Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại. – Khoản 4 Điều 246.

Copyright © 2016 - giclaw.vn - All right reserved.