Tin pháp luật

 

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

19/12/2016 03:45

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, ban hành Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 268 ngành, nghề như hiện nay.

Xem chi tiết


16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

19/12/2016 03:20

16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và điều kiện được miễn thuế theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Xem chi tiết


Các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2016

04/08/2016 04:14

Kể từ ngày 01/8/2016, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực pháp luật. Trong đó, đáng chú ý là những hướng dẫn mới về ưu đãi thuế xuất nhập khẩu; giảm mức phạt tiền về hành vi làm mất hoá đơn, áp dụng chính sách thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu; hướng dẫn mới về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Chi tiết…

Xem chi tiết


Các tội danh mà doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm từ ngày 01/07/2016

24/06/2016 09:52

Kể từ ngày 01/07/2016, doanh nghiệp có thể bị xử lý hình sự về 31 tội danh nếu vi phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đươc ban hành ngày 27/11/2015

Xem chi tiết


Án lệ số 02/2016/AL

12/05/2016 02:01

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ mình, khi giải quyết tranh chấp thì Tòa án phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất cho người đứng tên hộ; trường hợp không xác định được chính xác công sức của người đó thì cần xác định người thực chất trả tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và người đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ có công sức ngang nhau để chia phần giá trị chênh lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban đầu

Xem chi tiết


Án lệ số 01/2016/AL

10/05/2016 03:29

Trong vụ án có đồng phạm, nếu chứng minh được ý thức chủ quan của người chủ mưu là chỉ thuê người khác gây thương tích cho người bị hại mà không có ý định tước đoạt tính mạng của họ (người chủ mưu chỉ yêu cầu gây thương tích ở chân, tay của người bị hại mà không yêu cầu tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể có khả năng dẫn đến chết người); người thực hành cũng đã thực hiện theo đúng yêu cầu của người chủ mưu; việc nạn nhân bị chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người chủ mưu thì người chủ mưu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây thương tích dẫn đến chết người”

Xem chi tiết


Biện pháp xử lý trường hợp xâm phạm Quyền SHCN đối với Tên doanh nghiệp

22/04/2016 04:18

Thông tư Liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 có hiệu lực từ gày 20/5/2016 quy định hướng dẫn xử lý trường hợp doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên doanh nghiệp, trong đó quy định biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu về tên doanh nghiệp

Xem chi tiết


Những điểm mới trong 10 luật có hiệu lực từ năm 2016

05/04/2016 15:02

10 luật sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trong đó có Luật bảo hiểm xã hội, Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi và Luật nghĩa vụ quân sự với nhiều nội dung mới sẽ đi vào đời sống xã hội.

Xem chi tiết


5 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi

05/04/2016 15:00

Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư.

Xem chi tiết


Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015

05/04/2016 14:58

Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực trong đó, nhiều vấn đề pháp lý có liên quan đã có sự thay đổi như: Thu nhập chịu thuế, Thu nhập được miễn thuế, Thuế đối với cá nhân kinh doanh, Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn, kinh doanh bất động sản, biểu thuế thuế toàn phần

Xem chi tiết


Copyright © 2016 - giclaw.vn - All right reserved.