Brian Nguyễn

Cố vấn

T: 84901432185                                                                                                                                                                                E: briant.nguyen@gmail.com

Học vấn
Ông Brian Nguyễn tốt nghiệp thạc sỹ tại trường đại học Fordham và tốt nghiệp cử nhân khoa học và kỹ sư sản xuất tại Đại học Washington – Hoa kỳ.

Kinh nghiệm
Ông từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng một số công ty tại Hoa Kỳ. Hiện ông đảm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành của Công ty BenTek Property, Inc.
Với sự am hiểu về thị trường đặc biệt trong việc sản xuất, điều hành, cung cấp, hậu cần, tài chính, marketing, cố vấn, kiểm soát hàng tồn kho, cắt giảm chi phí, quan hệ giữa các nhà cung cấp….ông sẽ đóng góp những ý kiến xác đáng, phù hợp cho GIC Law trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng

Ngôn Ngữ

Ông có thể sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt.


Copyright © 2016 - giclaw.vn - All right reserved.