Nguyễn Trấn Bình

Cố vấn

T: 408-242-4242
E: binhtien@gmail.com

Học vấn
Ông Nguyễn Trấn Bình từng tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam như Đại học Luật khoa Sài Gòn, Đại học Wahsington và Đại học Stanford.
Kinh nghiệm
Hiện ông là người sang lập và Tổng Giám đốc của Công ty BenTek Property Inc với hơn 30 mươi năm hoạt động. Ông cũng là thành viên của nhiều công ty tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Ông có hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng về văn hoá địa phương cũng như thị trường kinh tế toàn cầu.

Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, ông có thể hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ của GIC Law trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

Ngôn ngữ

Ông có thể sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt.


Copyright © 2016 - giclaw.vn - All right reserved.